Máy quấn màng co thanh kim loại, sắt, thép, tôn,..

Dòng máy COMPACTA được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao và các thông số kỹ thuật xây dựng đã được cải tiến theo thời gian.
Chất lượng của COMPACTA đánh giá cao trên toàn thế giới và trở thành ưu tiên hàng đầu của người sử dụng quy trình đóng gói. Với 4 phiên bản Compacta 4, Compacta 6, Compacta 9, Compacta 12

0936 304 626